maanantai 19. lokakuuta 2015

Koulun toimintakulttuurin kehittämiseen

Kouluilta odotetaan muutosta. Mahtaako Suomessa olla tällä hetkellä koulua, jossa uuden opetussuunnitelman myllerrys ei jollakin tapaa näkyisi. Miten pitää muuttua? Tähän mennessä on tullut selväksi, että koulun muutoksessa pitää huomioida laaja-alaisuus sekä sen opetuksen tasot, arviointia tulee kehittää, muuttaa ja monipuolistaa sekä tarjota oppilaille monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Ei kuitenkaan riitä, että tavoitteet ovat yleviä, opettaja haluaa käytännöllisiä työkaluja opetuksensa kehittämiseen ja monipuolistamiseen. Koulun toiminnan kehittämisellä tulee olla konkreettinen kosketuspinta arkiseen työhön.

Saamani palautteen perusteella olen tehnyt Juho Norrenan opetuskäytänteiden kehittämisen vaihemallista mahdollisimman havainnollistavan ja selkeän tiivistelmän. Vaihemallin tavoitteena on huomioida laaja-alaisuus ja tulevaisuuden taidot, tukea yksittäisen opettajan työtä, tukea koulua yhteisönä, mahdollistaa oppimismahdollisuuksien parantaminen sekä auttaa paikallista opetussuunnitelmatyötä.

  1. Opetuksen arvot
-       Mitkä ovat opetuksen arvosi?
-       Miten ne ohjaavat opetustasi?
-       Millaiseksi ne muovaavat opetustasi?
     Tavoite: Listaus koulun arvoista, joihin koko henkilöstö pystyisi sitoutumaan.

  1. Tieto- ja ihmiskäsitys
-       Millaista tieto on?
-       Kuinka tieto rakentuu?
-       Millainen on tiedon merkitys maailmassa?
     Tavoite: Listaus siitä, millaisia ominaisuuksia koulusta lähtevällä oppilaalla toivotaan olevan. 

  1. Oppimiskäsitys
-       Miten opetussuunnitelma määrittelee oppimiskäsityksen?
-       Onko sillä mahdollisuuksia toteutua omassa koulussa?
Tavoite: Vastata kysymykseen, miten oppilaasta saadaan aktiivinen oppija? 

  1. Metodit
-       Perehdytään erilaisiin opetusmenetelmiin.
-       Kuinka toimivat opetusmenetelmät saataisiin parhaiten leviämään työyhteisössä?
-       Tavoite: Vastata kysymykseen, millaisilla metodeilla koulun arvoja, opettajien tieto- ja ihmiskäsitystä sekä opetussuunnitelmassa määriteltyä oppimiskäsitystä voitaisiin edistää.

  1. Substanssi
-       Millaisia asiasisältöön liittyviä vahvuusalueita sinulla on ja kuinka niitä voitaisiin laajemmin hyödyntää?
-       Keskustellaan oppiaineiden välisen yhteistyön lisäämisestä. Kuinka sitä saataisiin tuettua ja mitkä ovat sen tiellä olevat esteet?
-       Kuinka oppilaat voivat osallistua yhteiseen suunnitteluun (osallisuus)?

  1. Työvälineet
-       Mietitään koulun käytössä olevia työvälineitä ja sitä, palvelevatko ne aiemmin käsiteltyjä mallin porrasaskelmia.
-       Millaisia käytännöllisiä muutoksia olisi syytä tehdä koulun tarvikkeiden ja työvälineiden hankkimiseen, jotta ne tukisivat paremmin koulun arvomaailmaa ja toivottua oppimista?
-       Millainen oppikirjojen asema on koulussa ja mihin suuntaan sitä halutaan viedä?

  1. Vuorovaikutus
-       Kuinka oppilaiden ikä vaikuttaa vuorovaikutukseen?
-       Tavoite: Opettajat rakentavat yhdessä erilaisia keinoja vahvistaa vuorovaikutusta opettajan ja oppilaan toiminnan välillä.
Opettaja/Koulu voi tällä pohjustuksella ikään kuin kattaa oppimismahdollisuuden valmiiksi. Oppilas tekee itse valinnan siitä, tarttuuko hän mahdollisuuteen.


Ja tähän loppuun lainaus, joka sopii mielestäni myös opetussuunnitelmaprosessin keskelle. "Siirtymävaiheessa voi helposti luhistua. Ei ole konsti eikä mikään ratsastaa hyvinvoinnilla, säilyttää jo saavutettu tasapaino. Vaikeinta on kestää muutos, kaikki uusi. Minä asetun odottamaan. Se on minun ainoa mahdollisuuteni. Se on kaikkien ihmisten mahdollisuus. On annettava itselleen aikaa tottua." (Peter Høeg: Lumen taju, s.399-400)
Lähde: Juho Norrena: Innostava koulun muutos - opas laaja-alaiseen osaamiseen