tiistai 26. huhtikuuta 2022

Työn resursseja tunnistamalla saatiin vahvuudet esille

Meillä toteutettiin henkilökunnan hyvinvointikysely maaliskuussa 2022. Kyselyn tavoitteena oli aktivoida henkilökunta miettimään työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä ja osallistumaan veso-koulutuksen suunnitteluun. Vastaajista 94,7% kokee työssään kuormitusta. Kuormitusta aiheuttavat mm. työpäivän hektisyys, kiire ja ajanpuute sekä haastavat oppilasasiat. Oppilaat auttavat tosin myös tukemaan henkilökuntaa työssä, myös mielekäs ja merkityksellinen työ, mukava työyhteisö, asioiden jakaminen pienemmissä ryhmissä, esihenkilön tuki, asioiden jakaminen työyhteisössä, yhteistyö oppilashuollon kanssa, riittävä aika työn tekemiseen, erityisopettajien ja avustajien määrän lisääntyminen, selkeät rajat työn ja vapaa-ajan välillä sekä kollegat ja heidän kanssa ajatusten vaihtaminen tukevat henkilökuntaa työssä. Kaiken kaikkiaan 36,8% ja 47,4% vastaajista kokee työn joko usein tai melko usein mielekkäänä. 

Kyselyssä käsiteltyjen aiheiden perusteella vastaajilla oli myös mahdollisuus ehdottaa tärkeitä asioita ja teemoja käsiteltäväksi koulutuksessa. Tärkeiksi teemoiksi nousivat mm. työssä jaksaminen, työn rytmittäminen, toinen toistemme auttaminen, yhteiset pelisäännöt ja vahvuudet. Täten lisättiin henkilökunnan kokemusta osallisuudesta ja vaikuttamisesta. Vahvuuksien tunnistaminen ja hyvinvointi valittiin lopulta myös koulutuksen yhdeksi punaiseksi langaksi. Lisäksi esille nostettuja teemoja haluttiin lähestyä ratkaisukeskeisesti ja suunnaten ajatuksia sekä tavoitteisiin että toimenpiteisiin. Työkalu tähän löytyi Sanna Wenströmin Positiivinen johtaminen-kirjasta. Työnimeksi valittiin työn resurssit. 

Wenströmin mukaan resurssien tunnistamisella voidaan vastata työn vaatimuksiin, auttaa työhön liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa, saada aikaan henkilökohtaista kasvua, oppimista ja kehittymistä, mahdollistaa työssä suoriutuminen, tyydyttää perustarpeita sekä auttaa ylläpitämään työn imua myös tilanteissa, kun työn vaatimukset ovat suuria. Työn resursseja lähestyimme jäsentämällä ne viiteen työpisteeseen, joissa jokainen pysähtyi oman ryhmänsä kanssa pohtimaan vastauksia kahteen kysymykseen:

  • Millaiset listalla mainitut resurssit vahvistavat innostusta ja hyvinvointia?
  • Millaisia ideoita tai ratkaisuja sinulla on listalla mainittujen resurssien parantamiseksi?   

Työn resurssit jäsennettynä viiteen eri työpisteeseen. Työpisteet tekevät näkyväksi työyhteisön hyviä asioita ja ideoita arjen edelleen parantamiseksi. Henkilökunnan vastaukset löytyvät lisäksi koottuna Prezi-esitykseksi työn resursseista. 

Kuvat: Sanna Wedman

Työyhteisömme huomaa onnistumisia ja antaa niistä hyvää ja kannustavaa palautetta. Toisaalta toivotaan enemmän palautetta ja aikaa reflektoinnille, myös pysähtymistä onnistumisten äärelle. Sitä tämäkin blogikirjoitus kaiketi pyrkii tavoittelemaan, pysähtymistä. Työn resurssit synnyttivät paljon hyvää keskustelua ja antoivat työryhmälle onnistumisen kokemuksen. Samalla ne suuntaavat ajatuksia tulevaan ja siihen, miten saamme arkea kehitettyä vieläkin paremmaksi.