sunnuntai 24. maaliskuuta 2019

Monialaiset oppimiskokonaisuudet haastavat opettajien, koulun ja eri yhteisöjen rooleja

9.-luokkalaiset ovat opiskelleet monialaista oppimiskokonaisuutta koulussamme viikoilla 11 ja 12. Teemana on ollut yrittäjyys. Konkreettisimmillaan kokonaisuus on näkynyt oppilaiden yhdessä työskentelynä, oppilaan roolin muuttumisena yhä vastuullisemmaksi tiedon etsijäksi ja rakentajaksi, samalla kun opettaja on mahdollistanut, ohjannut ja tukenut oppilasta oman oppimisen ja taitojen rakentumisessa. Koulun seiniä on avattu ympärille eikä koulu olekaan enää erillinen saareke muusta ympäröivästä maailmasta. Koulussamme on vieraillut viikkojen aikana Porvoon seudun 4H-yhdistys johdattelemassa 9.-luokkalaisia yrittäjyyteen eri toimintapisteissä ja yrittäjyysraati, johon ovat kuuluneet Askolan kunnanjohtaja Jouni Martikainen, Askolan yrittäjien puheenjohtaja Annukka Uusi-Simola, Askolan yrittäjien sihteeri Jaana Utriainen ja Askolan kunnan elinvoimapäällikkö Ari Forsberg. 

Monialaisia oppimiskokonaisuuksia voidaan opetussuunnitelman mukaan rakentaa erilaisten teemojen tai ilmiöiden pohjalta. Yrittäjyys ja työelämätaidot valikoituivat teemaksi, koska työelämää, tulevaisuutta ja työtä opiskellaan 9.-luokalla monessa oppiaineessa, esimerkiksi vieraissa kielissä, oppilaanohjauksessa, äidinkielessä ja yhteiskuntaopissa. Teema on myös ajankohtainen, mm. kielitaidon merkityksen näkökulmasta työelämässä. Moni 9.-luokkalainen pohtii myös ensimmäistä kesätyöpaikkaa. 

Oppilaiden tehtävänä on ollut laatia yritysidea ja yrityssuunnitelma, joka on lähetetty raadille arvioitavaksi etukäteen. Oppilaiden tuotokset ovat olleet mm. esitteitä, julisteita, videoita ja 3D-tulosteita. Osa yrityksen esitteestä on pitänyt kirjoittaa vieraalla kielellä. Työskentely huipentui yrittäjyysmessuihin, jossa vierailivat arvovaltainen raati sekä koulumme oppilaat ja henkilökunta. Myös huoltajat ja media kutsuttiin paikalle (kts. Nuoret ideoivat hienoja yritysideoita-raati vaikuttui, toivottavasti meille tulee nyt paljon uusia yrityksiä Askolaan). Yrittäjyysmessuilla raati valitsi parhaan yritysidean ja 7.- ja 8.-luokkalaiset pääsivät myös äänestämään omasta mielestä parhaan yritysidean. 


Monialaiset oppimiskokonaisuudet haastavat perinteistä käsitystä koulusta. Oppiainerajat ylittyvät ja yhdistyvät ja opettaja joutuu pyristelemään irti vanhasta roolistaan. Sen sijaan, että opiskeltaisiin oppiaineiden sisältöjä osana monialaisia oppimiskokonaisuuksia, opettaja voi joutuakin epämukavuusalueelleen ja oppimaan uutta. Itsensä voi löytää esimerkiksi auttamassa ja ohjaamassa oppilasta vieraskielisten verkkosivujen lukemiseen ja pohtimaan, voiko julkaistuun tekstiin ja kuvaan luottaa. Oppimistilanne on vuorovaikutteisempi ja työskentelyssä korostuvat oppimaan oppimisen ja työskentelyn taidot. Yhteistyölle täytyy asettaa selkeitä tavoitteita ja tästäkin huolimatta tulee riitoja ja yhdessä työskentely takkuaa. Tämä korostaa entisestään tunne- ja vuorovaikutustaitojen merkitystä kouluarjessa ja tulevaisuudessa tarvittavana taitona. Yhteiset oppimistilanteet haastavat sekä aikuiset että nuoret pohtimaan erilaisuuden hyväksymistä, osataanko antaa ja vastaanottaa palautetta, iloitaanko toisen onnistumisesta ja kyetäänkö arvostavaan, avoimeen ja rakentavaan vuorovaikutukseen muiden kanssa. 

Monialaisten oppimiskokonaisuuden aikana opettajat ovat arvioineet oppilaiden työskentelyä ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden saavuttamista:

L1 Ajattelun taidot 
- Pyrin opiskelemaan sinnikkäästi, pitkäjänteisesti ja itsenäisesti.
- Osaan työskennellä yhdessä toisten kanssa.
- Osaan suunnitella opiskeluani.
- Osaan arvioida oppimistani ja minulle sopivia tapoja oppia.

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
- Tiedän, missä olen hyvä.
- Arvostan muiden tekemää työtä.
- Teen työni loppuun ja pysyn aikataulussa.

Työskentelyn tavoitteet
- opiskelun aktiivisuus
- omatoimisuus
- muiden huomioiminen
- ryhmässä työskenteleminen
- tiedon hankkiminen
- työn laatu

Arvioinnin välineinä käytettiin itsearviointia, vertaisarviointia ja oppilaan työsuunnitelmaa. Kiitos onnistuneesta kokonaisuudesta kaikille osallisille ja kiitos kollegoilleni historian ja yhteiskuntaopin lehtori Titi Jahnssonille, ruotsin ja englannin kielen lehtori Sanna Karlssonille, oppilaanohjaaja Jaana Sunnvikille, englannin ja ranskan kielen lehtori Hanna Tiitiselle sekä uskonnon ja historian lehtori Sirpa Tikkaselle.