keskiviikko 31. lokakuuta 2018

Miten ohjaan opettajana monilukutaidon ja tunnetaitojen oppimista?

Työyhteisössämme on avattu monilukutaidon käsitettä ensimmäisen kerran syyslukukaudella 2015. Monilukutaidolla käsitetään tarpeellisia uudenlaisia luku- ja kirjoitustaitoja uusissa mediaympäristöissä. Uuden kirjoittamisen taidot esitettiin tuolloin erillistaidoiksi, joita ovat tekniset taidot, monisuorittamis- ja tietoisuustaidot, luovuustaidot, multimodaaliset taidot sekä julkisuustaidot. Opetuksen pitäisi sisältää tieto- ja viestintätekniikaa, osata yhdistää kirjoitusta, ääntä, kuvaa, liikkuvaa kuvaa ja esteettistä sommittelua. Opettajana kysyn itseltäni, miten toimien ja oppilaita ohjaten mahdollistan monilukutaidon oppimisen oppilaille.

Toisaalta huomaan pohtineeni aika ajoin, mitä tarkoittaa käytännössä tunnetaitojen oppiminen oman oppiaineen sisällä. Vieraissa kielissä se voisi olla tunteiden tunnistamista ja niiden ilmaisua kohdekieltä mahdollisimman paljon käyttäen. Opetussuunnitelman mukaan oppilaille tulisi antaa mahdollisuus kantaa vastuuta omasta työstä ja kehittää tunnetaitoja. Edelleen opetuksen tulee sisältää erilaisissa ympäristöissä toimimista sekä vuorovaikutus- ja tunnetaitojen harjoittelua tukevia osa-alueita. Sosiaalisia taitoja harjoitellaan ja tuetaan tunnetaitojen kehittymistä. Tunnetaidot on listattu myös Askolan koulun yhteiseen arvopohjaan.

Olen suunnitellut 8.-luokkalaisilleni tehtävän, jossa laaja-alaisen osaamisen tavoitteena on oppia uusia kirjoittamisen taitoja (yhdistää liikkuvaa kuvaa, ääntä ja tekstiä) ja tunnetaitoja. Ruotsin B1-oppimäärästä oppimisen tavoitteina ovat kieltenopiskelutaidot (T3) ja taito tuottaa tekstejä (T9). Tehtävänä on tarkkailla omia tunteita viitenä eri päivänä, mitä edelsi ennen tunnetta ja tehdä tästä videopäiväkirja, esimerkiksi Jag besöker Svinö naturstig med min familj. Jag är lugn. 

Opettajana minun pitäisi antaa myös palautetta oppilaalle hänen osaamisesta ja oppimisesta. Opetussuunnitelma määrittelee kriteerit arvosanan 8 osaamiselle, Jyväskylän taitotasotaulukkoa ja kriteerejä  olen hyödyntänyt muille arvosanoille. Esimerkkinä tässä T9, jonka kriteerikuvaukset olen käynyt läpi oppilaiden kanssa:
- Arvosana 5: Oppilas muistaa muutaman harjoitellun sanan ja ilmauksen. Oppilas harjoittelee tuettuna ymmärrettävää ääntämistä.
- Arvosana 6: Oppilas harjoittelee viestinnässään keskeisen sanaston ja ilmauksien käyttöä itselleen tärkeistä asioista. Oppilas ääntää ohjatusti harjoiteltuja ilmauksia.
- Arvosana 7: Oppilas ymmärtää keskeisiä perustason lauserakenteita. Oppilas harjoittelee sanaston ja ilmauksien käyttöä arkisissa tilanteissa.
- Arvosana 8: Oppilas osaa rajallisen määrän lyhyitä, ulkoa opeteltuja, keskeistä sanastoa ja perustason lauserakenteita ja pystyy kertomaan arkisista ja itselleen tärkeistä asioista käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja kirjoittamaan yksinkertaisia viestejä. Oppilas ääntää ilmaisut ymmärrettävästi.
- Arvosana 9: Oppilas käyttää ulkoa opeteltuja ilmauksia, sanastoa ja perustason lauserakenteita kertoessaan arkisista ja itselleen tärkeistä asioista, myös kirjoittaessaan lyhyitä viestejä. Oppilas ääntää harjoitellut ilmaisut hyvin.
- Arvosana 10: Oppilas käyttää vaihtelevia ilmauksia, sanastoa ja perustason lauserakenteita kertoessaan arkisista ja itselleen tärkeistä asioista, myös kirjoittaen. Oppilas ääntää muitakin kuin harjoiteltuja ilmaisuja ymmärrettävästi.

Tunnesanastoa on harjoiteltu oppilaiden kanssa oppitunneilla. Tavoitteena on ollut tutustua ruotsinkielisiin tunneadjektiiveihin, tunnistaa oma tunnetila ja oppia vastaamaan kysymykseen Hur mår du? - Jag är trött. Tehtävää varten piti löytää sopiva ohjelma, jolla voi editoida pienen elokuvan, jossa on liikkuvaa kuvaa, puhetta ja tekstiä mukana. Matleena Laakso suositteli iPadille/iPhonelle parhaana ja monipuolisena työkaluna iMovieta. Android-käyttöjärjestelmälle vastaava ilmainen työkalu on PowerDirector Video Editor Apple: 4K, jolla itse opettelin editoimaan ja yhdistämään tekstityksen liikkuvan kuvaan ja omaan äänen. 

Arvioinnin työvälineinä toimivat oppilaan itsearviointi, opettajan antama numeroarviointi ja sanallinen palaute sekä toveriarviointi.