sunnuntai 23. huhtikuuta 2017

Oppivan yhteisön ytimessä

Monialaisen oppimiskokonaisuuksien äärellä ollaan oppivan yhteisön ytimessä. Millä tavalla me aikuiset mallinnamme oppilaille kouluyhteisömme arvoja, asenteita ja tapoja? Ohjaavatko yhteisesti sovitut arvot kohti päämäärää? Mikä se yhteinen päämäärä on? Jokainen aikuinen on vastuussa omasta asenteesta. Asennoidunko työhöni ja oppimiseeni innostuneena ja motivoituneena? Jos vastaan en, olenko miettinyt mistä oma asenne johtuu. Miten lähteä rakentamaan yhdessä oppimista tavalla, joka palvelee kaikkien oppimista ja osallisuutta. Ja miten tuota oppimista ja osallisuutta saadaan näkyväksi? Ajatuksia ja kysymyksiä mieli täynnä, kun työyhteisömme on lähdössä rakentamaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Tässä kohtaa lukuvuotta lisähaasteena on ajankohta, ts. miten vielä löytää innostusta, motivaatiota ja tahtoa lähteä suunnittelemaan ja oppimaan viime metreillä uutta? Miten puhua niin, että toinen haluaa kuunnella ja kuunnella niin, että toinen haluaa puhua. Oppivassa yhteisössä olisi tärkeää kyetä arvostavaan ja osallistavaan dialogiin, luottaa ja sietää erilaisuutta. Miten me aikuiset mallinnamme näitä lapsille ja nuorille? Lisäksi olisi löydettävä yhteistä aikaa suunnitella ja toteuttaa. 

Oppivassa yhteisössä toimiminen vaatii monenlaisia taitoja ja niiden tiedostamista. Jos meiltä aikuisilta puuttuu tietoisuus ja kokemus vaadittavista taidoista, miten opetamme niitä lapsille ja nuorille tai ohjaamme heitä oppimisprosessin keskellä. Näistä syistä olemme lähestyneet monialaisia oppimiskokonaisuuksia myös taitojen kautta. Opettajat ovat pohtineet ryhmissä, mitä tietoja ja taitoja monialaiset oppimiskokonaisuudet opettajalta vaativat. Vastauksissa tuli esille seuraavia asioita:
 
Mitä taitoja tarvitaan monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa?
 
-Hyvät vuorovaikutustaidot                                          
-Luovuutta
-Yhteistyötaitoja
-Uusiutumiskykyä
-Joustavuutta
-TVT-taitoja
-Organisointikykyä
-Uskallusta
-Näkökulmanottokykyä
-Improvisointitaitoja
-Halua tehdä yhdessä
-Luottamusta
-Taitoa luottaa kollegaan
-Kykyä luoda tarvittavat rakenteet
-Organisointitaitoja
-Uskallusta
 
Mitä pitää tietää monialaisista oppimiskokonaisuuksista?
 
-Ketkä osallistuvat
-Milloin tehdään
-Paljonko käytetään aikaa
-Miten pystytään suunnittelemaan laaja-alainen kokonaisuus
-OPS:n tavoitteet
-Aineiden yhdistäminen ajallisesti
-Pohjatieto oppilaan tiedoista ja taidoista
-Kuinka opintokokonaisuus toteutetaan
-Mitä monialaisella oppimiskokonaisuudella tarkoitetaan
-Kenelle ne on suunnattu
-Mihin niillä pyritään
-Mitä uutta ne tuovat kouluarkeen
-Missä ajassa työ toteutetaan
-Aiheen valinta (jossain määrin oppilaslähtöinen)
-Resurssit ja raha
 
Näillä kysymyksillä oli tavoitteena saada opettajien ajatukset monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin. Tämän lisäksi olemme miettineet opettajan ja oppilaan näkökulmaa liittyen arviointiin ja osallisuuteen oppimisprosessin aikana. Mitä kaikkea on huomioitava oppilaan näkökulmasta monialaisen oppimiskokonaisuuden eri vaiheissa? Mitä edellytetään meiltä opettajilta, jotta kokonaisuus toimisi oppilaan oppimisen näkökulmasta parhaalla mahdollisella tavalla (Idealähde: Repullinen vinkkejä)? Vastauksista on koottu kaksi seinätaulua, jotka on ripustettu opettajainhuoneen seinälle. Yhteistä jatkotyöskentelyä varten olen myös valmistanut MOK-projektikortin, jossa opettaja voi halutessaan asettaa suunnittelulle tavoitteet, arvioida ryhmätyötaitojansa sekä omaa oppimistaan suunnitteluprosessin aikana.