perjantai 14. toukokuuta 2021

Mitä hyötyä on ruotsin kielestä? - 9.-luokkalaiset pohtivat ruotsin taidon merkitystä omassa elämässä

Blogiteksti on päivitetty 19.5.2023.

Toisen kotimaisen kielen (B1) opetuksen tavoitteena (T4) vuosiluokilla 7-9 on kannustaa oppilasta huomaamaan mahdollisuuksia käyttää ruotsin kieltä omassa elämässään ja ohjata oppilasta käyttämään ruotsia rohkeasti erilaisissa tilanteissa koulussa ja koulun ulkopuolella. Tämä on yksi kolmesta ei-kielellisestä tavoitteesta, joka tuli osaksi arviointia uuden opetussuunnitelman astuessa voimaan. Käytännössä opetuksen tavoitteeseen päästään harjoittelemalla ja vahvistamalla erilaisia kieltenopiskelutaitoja käyttäen esimerkiksi erilaisia oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä. Ruotsin opettajan mielestä tämä on hyvä täydennys tavoitteisiin ja arviointiin, koska ikuisesti toistuvasta "Miks me opiskellaan ruotsia?"- ja "En tartte ruotsia mihinkään."-keskustelusta päästään pienin askelin pohtimaan ruotsin taidon merkitystä omassa elämässä ja miettimään esimerkein, missä ruotsin kieltä voisi tarvita. Samalla tämä on kuitenkin ollut opettajalle toistuvaa aivojumppaa kääntää ajatukset perinteisestä kielitaidon arvioinnista koskemaan myös kieltenopiskelutaitoja. Lukuvuonna 2020-2021 koin onnistumisen tavoitteeseen pääsemisessa ja oppilaiden osaamisen arvioinnissa erilaisten kokeilujen jälkeen. Lukuvuonna 2021-2022 ja 2022-2023 olen muokannut laatimaani tehtävää käyttäen apuna Opetushallituksen tukimateriaalia. Tässä blogitekstissä esitelty tehtäväkokonaisuus on toteutettu B1-ruotsissa 9.-luokkalaisten kanssa.  

Tehtäväkokonaisuudessa oppilas antaa joitakin esimerkkejä mahdollisuuksista käyttää ruotsin kieltä mainiten esimerkkejä erilaisista paikoista, tilanteista ja ympäristöistä. Oppilaat ovat antaneet esimerkkeinä matkustamisen Ruotsiin, Ruotsissa asioimisen esimerkiksi kahvilassa tai ravintolassa, tien kysymisen ja neuvomisen, työn, hampurilaisen ostamisen Porvoossa, pyöräilyn Ahvenanmaalla, koulun ja kaupan sekä ystävyys- ja kaverisuhteet, kaksikieliset alueet Suomessa, kodin ja sosiaalisen median.

Tehtävänä on myös kertoa, mitä mahdollisuuksia oppilailla on käyttää ruotsin kielen taitoa vapaa-ajalla tai peruskoulun jälkeen. Vastausten perusteella he voivat puhua sukulaisten ja läheisten kanssa ruotsia, käyttää ruotsin kielen taitoa laivalla ja valitessaan erilaisia palveluja ruotsin kielellä netissä. Mahdollisuus käyttää ruotsin kieltä nimetään myös toisen asteen opinnoissa ja töissä, katsellessa ruotsinkielisiä sarjoja ja elokuvia sekä keskustellessa vapaa-ajalla kavereiden kanssa ja kesätöissä tai pelatessa pelejä. 

Kysymykseen Miten voit käyttää ruotsin kielen taitoa vapaa-ajalla? vaadittiin vastaukseksi erilaisten taitojen nimeäminen esimerkein. Ruotsin kielen taitoa oppilaat voivat käyttää kielen ymmärtämiseen sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi TikTokissa voi olla video ruotsiksi. Jos osaa ruotsia, voi ymmärtää videon. Ymmärtämistä tapahtuu myös lukemalla ruotsinkielisiä kirjoja ja tekstejä tai kuuntelemalla vapaa-ajalla ruotsinkielisiä elokuvia ja sarjoja ilman tekstityksiä. Aika moni vastasi käyttävänsä ruotsin kielen taitoa puhumiseen, esimerkiksi lähisuvun kanssa. Myös kulttuurin tunteminen mainittiin yhtenä käyttökohteena eli kun osaa kieltä, pystyy ymmärtämään myös kulttuurisia piirteitä paremmin. 

Ruotsin kieli auttaa oppilaita tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja yhteiskunnassa muutenkin. Osaamalla ruotsia avautuvat ovet muihin Pohjoismaihin, ja ymmärtää paremmin myös Suomen rikasta ja monipuolista kulttuuria. Ruotsin kielen taito auttaa oppilasta kommunikoimaan muiden kanssa, esimerkiksi ruotsalaisen kanssa, ja saamaan paremman työpaikan. Luultavasti kieltä voi tarvita millä tahansa työpaikalla. 

Lisäksi tehtäväkokonaisuudessa oli kysymyksenä, mitä hyötyä on ruotsin kielestä. Vastaukseen vaadittiin syvempää pohdintaa ruotsin kielen hyödyllisyydestä. Vastaukseen riitti, jos oppilas osasi pohtia ruotsin kielen osaamista jatko-opintojen kannalta. Toisen asteen ja korkeakouluopintoihin kuuluu ruotsin kielen opintoja, ja ruotsin kieltä osaavan on helpompi lähteä vaihtoon tai opiskelemaan kaikkiin Pohjoismaihin. Tai ruotsin kielen taidon edellytys monilla työpaikoilla Suomessa. Ruotsi on myös yksi Suomen suurimmista kauppakumppaneista, ja menestyksekäs kaupankäynti edellyttää ruotsin osaamista. Molempien kotimaisten kielten osaaminen on myös yleissivistystä ja keskeistä suomalaisessa yhteiskunnassa. Ruotsi on hyödyllinen kieli, koska sen avulla voi oppia myös muita pohjoismaisia kieliä, esimerkiksi norjaa. Ruotsin kieli lisää ihmisten kulttuurista ymmärrystä myös muista kuin omasta kulttuurista, avaa opiskelumahdollisuuksia ja työmarkkinat uusilta alueilta ja ruotsin taidolla voi matkustaa pitkälti kaikissa Pohjoismaissa. Ruotsin kieli yhdistää Pohjoismaita ja elämä avartuu kielen osaamisen kautta. Suomessa ruotsin kielen taito on hyödyllistä, koska Suomi on kaksikielinen maa. Sekä suomea että ruotsia äidinkielenään puhuvalla on oikeus käyttää omaa kieltänsä ja saada palvelua omalla äidinkielellä. Lisäksi ruotsin taito ja kulttuurien tuntemus toimivat pohjoismaisen identiteetin rakennusaineena.

  • Anna joitakin esimerkkejä mahdollisuuksista käyttää ruotsin kieltä. Mainitse erilaisia paikkoja, tilanteita ja ympäristjä. 
  • Kerro, mitä mahdollisuuksia sinulla on käyttää ruotsin kielen taitoa vapaa-ajalla tai perukoulun jälkeen.
  • Kerro, miten voit käyttää ruotsin kielen taitoa vapaa-ajalla. Anna esimerkkejä.
  • Miten ruotsin kielen taito voi auttaa sinua tulevaisuudessa ja missä luulet tarvitsevasi sitä?
  • Mitä hyötyä on ruotsin kielestä? Kirjoita vastaukseesi myös esimerkkejä.