lauantai 24. huhtikuuta 2021

Toiminnalliset työtavat monipuolistavat oppimista ja edistävät oppimisen iloa!

Tähän blogitekstiin olen koonnut valmistamiani toiminnallisia harjoituksia, joita oppilaat ovat tehneet oppituntien aikana b1- ja b2-kielissä sekä italian kielen ja kulttuurin lyhytkurssilla. Toisen kotimaisen kielen opettajamateriaaleista löytyy hyvin valmiita toiminnallisia harjoituksia mutta esimerkiksi tällä hetkellä käyttämäni b2-kielen kirjasarja on tässä suhteessa onneton. Yhdessä vaiheessa laminoin ja leikkasin toistuvasti pelikortteja samalla kun toiset kollegat neuloivat sukkia. Taisinpa olla myös melko tuttu näky liimapurkin ja kierrätysmateriaalin käyttäjänä opehuoneessa. 

Toiminnalliset työtavat ovat osa kielten oppimista. Ne monipuolistavat oppimista ja edistävät oppimisen iloa. Joillekin oppilaille toiminnalliset työtavat ovat oivalluksen lähde; oppiminen onnistuu paremmin, kun on kielen oppimisen rinnalla voinut liikkua tai esimerkiksi kirjoittamisen sijaan järjestelläkin kirjaimista sanoja. Perusteet toiminnallisille työtavoille löytyvät myös opetussuunnitelman perusteista. 

Toiminnallisiin harjoituksiin liittyvät useimmiten yhdessä tekeminen ja oppiminen, joten kielen oppimisen rinnalla oppilaat harjoittelevat samalla vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja. Näiden taitojen yhdessä miettiminen ja painottaminen osana oppimista on näkyvästi tukenut myös kielen oppimista ja työskentelyyn keskittymistä oppitunneilla. 

Kaboom


Tässä harjoitellaan saksan kielen tutustumis- ja tervehdysfraaseja 2-3 hengen ryhmissä. Jokainen ryhmän jäsen ottaa vuorollaan tikun mukista ja sanoo sanan/ilmauksen/lauseen kohdekielellä. Jos osaa kääntää, saa tikun itselleen. Sitten vaihtuu vuoro. Jos saa sanan Kaboom, täytyy laittaa kaikki keräämänsä tikut takaisin mukiin. Eniten tikkuja kerännyt voittaa. Pelissä olen käyttänyt laskurina esimerkiksi Classroom timers. Jäätelötikkuja löysin parhaiten Sinelli-askartelutarvikekaupasta. Munakapselit

Tehtävänä on harjoitella saksan kielen oppiaineita joukkueina. Jokaisella joukkueella on oma kassi, jossa on yhteensä 16 munakapselia. Kassista saa hakea vain yhden kapselin kerrallaan. Kun kapselissa olevat kirjaimet on saatu järjesteltyä sanaksi oikein, joukkueesta yksi jäsen voi hakea kassista seuraavan kapselin. Joukkue, joka ensimmäisenä saa valmiiksi kaikki sanat, julistetaan voittajaksi. Munakapseleita kerääntyy nopeasti lapsiperheessä. Niinpä olen kerännyt niitä pikkuhiljaa ja saanut myös muilta.   

Epäsäännöllisten verbien taivutus

Tässä on kierrätetty jogurttipurkkien kansia ja valmistettu tehtävä saksan epäsäännöllisesti taipuvien verbien ja apuverbien harjoitteluun. Tehtävä tehdään pareittain. Kukin nostaa vuorollaan kasasta verbin ja näyttää siinä olevan verbin perusmuodon parille. Jos osaa taivuttaa verbin oikein sekä yksikön että monikon persoonien mukaan, saa kortin ja samalla pisteen itselle. Kannen toisella puolella näkyvät oikeat vastaukset. 


QR-koodirata ja Euroopan kielten päivä

Euroopan kielten päivää juhlittiin syksyllä 2020 koulussamme päivänavauksella ja qr-koodiradalla, jossa oli kysymyksiä Euroopan kielistä ja kulttuureista. Tavoitteena oli ohjata oppilaita arvostamaan eri kieliä ja kulttuureja sekä mm. edistää kielitietoisuuden kehittymistä. Radalla oli yhteensä 17 qr-koodia ja ne oli sijoitettu ympäri koulurakennusta. Oppilaat etsivät qr-koodit koulun pohjapiirustuksen avulla ja vastasivat qr-koodin kautta avautuvaan kysymykseen erilliselle vastauslomakkeelle. Tässä linkki qr-koodeihin: qr-koodit

Legot 

Tämä tehtävä sopii mainiosti tehtäväksi sekä sisällä että ulkona. Tavoitteena on värisanaston harjoittelu toiminnallisesti. Tätä olen testannut 7.-luokkalaisten kanssa b1-kielessä ja 8.-luokkalaisten kanssa sekä b2-kielessä että italian kielen ja kulttuurin lyhytkurssilla. Toimii! Tehtävä tehdään joukkueina. Joukkueesta yksi kerrallaan tulee legolaatikolle ja poimii kukin haluamansa palikan, sanoo värin opiskeltavalla kohdekielellä ja vie sitten palikan oman joukkueen paikalle. Joukkueesta seuraava saa lähteä, kun edellinen on tuonut legon joukkueen paikalle. Kun peliaika loppuu, joukkueet laskevat omat legonsa - mielellään kohdekielellä. Mikä joukkue kerää eniten legoja? 

Palapeli 

Tässä palapeli toimii apuna sanaston oppimisessa ja lauseiden harjoittelussa. Tehtävänä oli tehdä palapeli ja samalla kirjoittaa kuvassa olevia sanoja saksaksi paperille mahdollisimman paljon. Ohjasin oppilaita kirjoittamaan myös substantiivien suvut paperille mutta työskentelyn lomassa ne unohtuivat. Sanaston kokoamisen jälkeen harjoiteltiin kirjoittamaan sanoista lauseita saksaksi. Apuvälineitä sai käyttää koko tehtävän ajan apuna. Tehtävä tehtiin ilman kisailua mutta ajattelin kokeilla tätäkin, koska pieni kisailu antaa lisäpuhtia tehtävän tekemiseen. 

Tarrapallon heittopeli

Tätä peliä kokeilin ensimmäisen kerran syksyllä 2022. 9. luokan saksan ryhmä pääsi kertaamaan saksan kieltä heittämällä tarrapalloja pistetauluun. Taulu ripustettiin ja palloja heitettiin virallisten mittojen mukaan eli taulun keskikohta lattiasta oli 1,73 cm korkeudella ja heittopaikan etäisyys oli 2,37 cm päässä pistetaulusta. Kerralla sai heittää kolme tarrapalloa. Oppilas sai merkitä pisteitä pistetaulukkoon, jos hän osasi vastata oikein pisteitä vastaaviin tehtäviin. Tehtävät suunnittelin siten, että tehtävän vaativuustaso kasvoi mitä suurempi luku oli kyseessä. Voittajaksi julistettiin henkilö, joka sai ensin 300 pistettä täyteen. Kielen kertaamisen ohessa harjoiteltiin samalla muitakin taitoja: vuorovaikutusta, pelikaverin huomioimista, käyttäytymisen itsesäätelyä, häviämistä ja voittamista. Oppilailta tämä tehtävämuoto sai useamman peukutuksen. Tässä linkit tehtäviin, ohjeisiin ja pistetaulukkoon: 
Ideoita toiminnallisiin työtapoihin olen saanut esimerkiksi kielten opettajien Facebook-ryhmistä. Ideoita on valtavasti! Tässäkin mielessä verkostoituminen kollegoiden kanssa on aarre.