perjantai 24. maaliskuuta 2017

Ainerajat häviävät laaja-alaisen osaamisen arvioinnissa

Meidän koulun ops-tiimiläisillä on ollut enemmän tai vähemmän yhteisenä ajatuksena, että laaja-alaisen osaamisen arvioinnissa keskiössä ovat oppiminen ja oppilaan osallisuus (vrt. Yhteisen tietoisuuden kehittyminen vaatii paljon keskustelua). Tavoitteena on arvioida laaja-alaista osaamista yhteisillä tavoitteilla ja työkalulla. Yhteisten tavoitteiden lisäksi jokainen opettaja voi täydentää laaja-alaisen osaamisen arviointia omassa oppiaineessaan niin paljon kuin haluaa. Millä metodeilla laaja-alaista osaamista lopulta arvioidaan, joutuu jokainen opettaja miettimään omaa opetustaan ja oppimisen arviointia suunnitellessa (vrt. esimerkiksi Taidot edellä suullisen kielitaidon kokeeseen). Yhteiset tavoitteet luovat yhteisen kielen ja sopiva määrä tavoitteita on realistista toteuttaa ja arvioida sekä opettajalle että oppilaalle. 

Koulussamme opettajat ovat aineryhmittäin työstäneet laaja-alaisen osaamisen arviointia seuraavalla tehtäväpolulla. Tehtäväpolun taustalla on pyrkimys tulevaisuudessa tarvittavien taitojen edistämiseen ja oppilaslähtöisyys, eli miten tavoitteet avataan niin, että oppijakin ymmärtää: 

1. Mitkä laaja-alaisen osaamisen tavoitteet liittyvät oppiaineesi tavoitteisiin? Esimerkiksi Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

2. Mitä tulevaisuuden taitoja oppilas voi L:issä edistää? Esimerkiksi Oppilas osaa asettaa tavoitteita omalle oppimiselle

3. Miten muotoilet taitotavoitteen oppilaalle ymmärrettävään muotoon? Esimerkiksi Osaan asettaa tavoitteita omalle oppimiselle

4. Miten teet taitojen oppimisen ja arvioinnin näkyväksi oppilaalle ja huoltajalle? Toisin sanoen mitä oppilaan on tarkoitus oppia, mitä oppilas on jo oppinut ja miten oppilas voi edistää oppimistaan ja parantaa suoriutumistaan. Esimerkkinä Wilma-työkalu. 

5. Miten oppilas osallistuu laaja-alaisen osaamisen ja oppimisen arviointiin oppimisjakson alussa, keskellä ja lopussa? 

Tämän jälkeen aineryhmien tuotokset on koottu yhteen, käsitelty yhteisesti työpalaverissa ja karsittu pitkästä listasta 18 tavoitetta.


Lopullinen listaus tavoitteista muotoutui johtoryhmän käsittelyn ja opettajainkokouksen päätteeksi. Yhteiset tavoitteet näyttävät tältä:

L1
-Osaan asettaa tavoitteita omalle oppimiselle ja arvioida tavoitteiden saavuttamista.
-Osaan miettiä, mikä on oppiaineen mukaan tärkeää tietoa.
-Osaan ratkaista ongelmia, perustella, päätellä ja tehdä johtopäätöksiä.

L2
-Osaan toimia erilaisissa ryhmissä rakentavasti kunnioittaen muiden panosta ja mielipidettä.
-Osaan ottaa vastaan palautetta, antaa palautetta ja kuunnella. 

L3
-Osaan ottaa vastuuta omasta opiskelustani.

L4
-Osaan käyttää erilaisia tietolähteitä ja arvioida tietolähteen luotettavuutta. 
-Osaan lukea, tulkita ja tuottaa erilaisia tekstejä oppiaineen sanastoa ja symboleja käyttäen. 

L6
-Osaan työskennellä järjestelmällisesti, pitkäjänteisesti ja sinnikkäästi.
-Osaan tunnistaa vahvuuksiani. 

Tuloksena on listaus tavoitteista, jossa ainerajat ovat hävinneet.