keskiviikko 27. tammikuuta 2016

Opetuksen arvot kriittisen analyysin jälkeen

Marraskuussa 2015 työyhteisössämme käsiteltiin opetuksen arvoja. Tavoitteeksi asetettiin listaus opetuksen arvoista, joihin koko henkilöstö pystyisi sitoutumaan. Toiseksi työyhteisömme aloitti Opetuskäytänteiden kehittämisen vaihemallin työstämisen, jossa ensimmäisenä portaana on pohtia arvopohjaa, johon ammatillinen toimintamme koulun arjessa pohjautuu. Mihin olemme oikein ryhtyneet?


Opetuskäytänteiden kehittämisen vaihemallin keskiössä on koulun toimintakulttuurin kehittäminen sekä oppiminen, esimerkiksi mitkä ovat ne tiedot ja taidot, jotka oppilaalla tulisi olla peruskoulun päättövaiheessa. Miten tähän tavoitteeseen päästään? Vertauksena opetuskäytänteiden kehittämisen vaihemallista käytin lähtemistä matkalle, jota voisi kuvitella astumisena laivaan. Matkan päämääränä on laaja-alaisuuden huomioiminen. Koulun toimintakulttuuri on meri, joka kantaa laivaa ja vie sitä uusiin maisemiin. Matka lähtöpisteestä päämäärään on tiedossa, mutta matkan varrella voi tulla vastaan yllätyksiä. Selväpiirteinen matka voi muuttua löytöretkeksi. Esteiden voittaminen opettaa. Perille pääsy ja onnistuminen tuntuvat makeammilta, jos matkalla on koettu vastuksia. Onko näin, sen aika näyttää. Usko on kuitenkin vahva. 


Marraskuussa opetuksen arvoiksi nousi yllä olevia termejä. Kriittistä keskustelua käytiin mm. siitä, onko tasa-arvoisuus hyvä termi koulumaailman arvopohjaksi. Mitä tasa-arvoisuudella ymmärretään? Miten se näkyy koulun arjessa? Voiko huumori olla opetuksen arvo? Jos ekologisuus on arvo, toteutuuko se tällä hetkellä koulussamme. Entä tulevaisuudessa? Miten positiivisuus näkyy koulun arjessa? Entäpä se, että oppilas on yksilö.

Kriittisen analyysin jälkeen päädyimme kolmeen yhteisesti hyväksyttyyn arvoon: yhdenvertaisuus, vastuullisuus ja rehellisyys. Lopullinen listaus on ripustettu näkyvälle paikalle.