torstai 18. helmikuuta 2021

7.-luokkalaiset pohtimassa, millaisia ihanteita musiikki välittää kuulijalle

Peda.Net-sivun mukaan arvot ovat asioita, joita arvostamme ja jotka ohjaavat päivittäisiä valintojamme. Arvot voidaan luokitella mm. ihanteisiin. Millaisia ihanteita musiikki välittää kuulijalle ja katsojalle? Tätä ovat 7.-luokkalaiset pohtineet tehtävässä, jossa tavoitteena on tutustua pohjoismaiseen musiikkiin, kielialueeseen ja Pohjoismaita yhdistäviin arvioihin. Tehtävän tausta-ajatuksena on vastuullinen työskentely ja oppilas aktiivisena toimijana. Olen suunnitellut tehtävän niin, että oppilaalla on mahdollisuus harjoituttaa monilukutaitoa ja vahvistaa kulttuurista osaamista. Oppilaat kuuntelevat musiikit itsenäisesti tai yhdessä toisten kanssa. Opettajan tehtävänä on ohjata ja tukea heidän työskentelyään matkalla. 

7.-luokkalaiset ovat tehneet vastaavanlaisen tehtävän myös kahtena edellisenä lukuvuonna mutta nyt koen, että olen saanut hiottua tehtävän toimivaksi. Tänä lukuvuonna olen myös itse valinnut kuunneltavat kappaleet, koska aikaisempien vuosien kokemuksella melko monella oppilaalla on ollut haasteita löytää sopivaa musiikkia kaikista Pohjoismaista. Musiikin löytämisessä suurin apu on ollut svenskanu.fi - sivustolla, josta löytyy muutenkin kattavasti musiikkiaiheista materiaalia oppitunneille. Tehtävään kuuluvat kappaleet olen koonnut Classroom-oppimisympäristöön, mikä on auttanut oppilaita hallitummin keskittymään musiikin kuunteluun ja tehtävän tekemiseen. 


Tehtävä on rakennettu taitotasojen mukaan. Tehtävä 1 kertaa Pohjoismaiden ja kielten sanastoa ruotsiksi. Tehtävä 2 ohjaa oppilaita musiikin kuuntelun ja katsomisen lisäksi myös havainnoimaan musiikkivideoiden visuaalista materiaalia: Mitä videossa on? Mitä tapahtuu? Mikä on tärkeää? ja Kuka on tärkeä? Vastaustensa pohjalta oppilas voi tehtävässä 3 osoittaa osaamistaan arvosanalla 7 tai 8 riippuen siitä, nimeääkö hän yhden pohjoismaisen ihanteen vai osaako hän kuvailla Pohjoismaita yhdistäviä ihanteita. Tehtävä 4 laajentaa näkökulmaa muuhun maailmaan ja osoittaa osaamista erinomaisella tasolla. Pohjamateriaalina tähän oppilas voi halutessaan ja ennen vastaamista kuunnella ja katsella yhden turkin- ja farsinkielisen kappaleen. Nämä kielet ovat valikoituneet tehtävään sattumalta ja olen saanut vinkit musiikkivideoihin eräältä farsinkieliseltä henkilöltä. Tässä esimerkki: Olabilir - Mero

Viime lukuvuonna oppilaat nimesivät vastauksiinsa pohjoismaisiksi arvoiksi  mm. läheiset, itseilmaisun, oman kielen ja luonnon arvostamisen (kts. Pohjoismaita yhdistävät arvot löytyvät multimodaalisilla tekstitaidoilla). Tänä vuonna vastauksissa esiintyi onnellisuus, vapaus, nuoruus ja pukeutumistyyli. Erään oppilaan mukaan tärkeitä ja paljon näkyviä asioita musiikkivideoissa olivat vesi, luonto ja rakkaus. Verrattuna muuhun maailmaan Pohjoismaissa on todella paljon esillä paikallinen luonto ja erilaisuus. Pohjoismaisissa videoissa korostui luonto ja myyttiset olennot. Muussa maailmassa usein uskonnot ja uskomukset vaikuttavat kappaleisiin. Samaa huomaa myös Pohjoismaissa, mutta ei niin vahvasti. Pohjoismaisissa ja muun maailman videoissa näkyy paljon paikallinen kulttuuri ja perinteet. Mielestäni tämä oli erinomaista pohdintaa 7.-luokkalaiselta. 

Tässä linkki tehtävään: T1 Nordisk musik