Saamen kielten viikko - Mitä konkreettista koulu tekee saamelaiskulttuurin ja kielten esille nostamiseksi?

Miksi tiedämme niin vähän saamelaisista? Tätä kysymystä pohditaan Afterworkin podcast-jaksossa Miksi emme tiedä mitään saamelaisista? ja Kahden kulttuurin väen podcast-jaksossa Saamelaiset sekä oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin. Keskustelijoiden mukaan saamelaisuutta on käsitelty kouluissa hyvin ohuesti tai saamelaisten historiaa ja kulttuuria ei ole käsitelty ollenkaan. 

Opetussuunnitelman perusteet ohjaavat kouluja toimintakulttuurin kehittämisessä huomioimaan, arvostamaan ja hyödyntämään maan kulttuuriperintöä ja kansalliskieliä sekä omaa ja ympäristön kulttuurista, kielellistä, uskonnollista ja katsomuksellista moninaisuutta. Oppiva yhteisö tuo esiin saamelaiskulttuurin ja vähemmistöjen merkityksen Suomessa. Tiedossani on, että saamelaisuutta käsitellään mm. musiikissa, yhteiskuntaopissa, suomen kielessä ja ruotsin tunneilla. Edellä mainittujen nostojen lisäksi kouluja kannustetaan osallistumaan saamen kielten viikkoon lokakuussa viikolla 43. 

Oma koulumme osallistui viettämään saamen kielten viikkoa ensimmäisen kerran ja pienimuotoisesti syksyllä 2021. Tänä syksynä saamen kielten viikko kuuluu ja näkyy koulussamme isommin. Koulun henkilökuntaa on muistutettu teemaviikosta elokuun lopussa, heille on kerrottu, miksi teemaviikkoa vietetään ja jaettu linkkejä valmiisiin opetusmateriaaleihin. Niitä löytyykin saamen kielistä ja kulttuurista paljon! Olen koonnut linkit eri materiaaleihin tämän kirjoituksen loppuun. Varsinaisella teemaviikolla on jokaisen mahdollista osallistua saamen kielten bingoon ja kuulla saamelaista musiikkia sekä infoa saamelaisista kielistä ja kulttuurista päivänavauksissa. Nuorisotoimi valmisti myös oppilaille saamelaisaiheisen tietokilpailun välitunnille. Linkki saamen kielten bingoon löytyy myös kirjoituksen lopusta. 

Kuva: Sanna Wedman
Kuva: Sanna Wedman

Saamen kielten viikko järjestettiin valtakunnallisesti ensimmäisen kerran vuonna 2019. Saamen kielten viikon tavoitteena on saada saamen kielille näkyvyyttä ja kuuluvuutta. Täten tavoite tukee myös opetussuunnitelman perusteiden tavoitetta saamelaiskulttuurin esille tuomisesta koulun toimintakulttuurissa.

Saamelaiskäräjien mukaan saamen kielet ovat tärkeitä yksittäiselle kielenkäyttäjälle, saamen kansalle ja myös suomalaiselle yhteiskunnalle. Saamen kielet ovat viestinnän välineitä, mutta myös tärkeitä ihmisten identiteetille, kulttuuriperinnölle ja yhteenkuuluvuudelle. Kun kieli näkyy, se luo tunteen, että kieli on hyväksytty, sillä on arvoa ja se kuuluu yhteiskuntaan. Toiveena on, että suomalainen yhteiskunta oppisi enemmän ja paremmin ymmärtämään saamen kieliä, saamelaista kulttuuria ja saamelaista yhteiskuntaelämää. Tätä viestiä on tiedotteessa jaettu myös koulun virallisissa kanavissa, kuten Wilmassa ja koulun Instagram-sivulla. 

Mitä muuta konkreettista jokainen voi tehdä kunnioittaakseen saamelaisia ja heidän kulttuuriaan? Podcast-jaksossa vinkattiin äänestämään, tutustumaan itselle valmiiksi tärkeään ja mukavaan tekemiseen, esimerkiksi lainaamalla ja lukemalla saamelaista kirjallisuutta, kuuntelemalla musiikkia, vierailemalla näyttelyissä, ottamalla selvää, levittämällä sanomaa ja saamelaisuuteen liittyviä kysymyksiä, vierailemalla saamenmaalla ja tekemällä esimerkiksi yhteistyötä saamelaisen kansan kanssa. Jos tykkää pelimaailmasta, tamperelainen pelistudio on julkaissut tänä vuonna seikkailupelin, joka pohjautuu saamelaiseen mytologiaan ja tarinaperinteeseen. Pelin nimi on Skábma.

Linkit

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti