keskiviikko 11. marraskuuta 2015

Opetuksen arvot

Kriittisempää yleisöä kuin opettajakunta saa hakemalla hakea. Opettajalla on kasvatuksellisia ja opetuksellisia periaatteita, joita hän työssään noudattaa. Opettaja on oman oppiaineensa asiantuntija ja yleensä tietää, millaista on hyvä opetus. Ruotsin ja saksan kielen opettaja on astunut uudelle maaperälle lähtiessään suunnittelemaan työpalaveria aiheesta opetuksen arvot. Tavoitteena olisi tehdä listaus koulun arvoista, joihin koko henkilöstö pystyisi sitoutumaan.
 
Opettajat saivat ennakkotehtävänä miettiä kolme tärkeintä opetukseen liittyvää arvoa ja miettiä vastausta kysymykseen, mikä on perusopetuksen tehtävä ja mitkä ovat opetuksen tavoitteet. Pohjustukseksi ennakkotehtävään lisäsin linkit YK:n yleissopimukseen lapsen oikeuksista, perusopetuslakiin ja opetussuunnitelman perusteisiin.

Keskustelua opetuksen arvoista jatkettiin pienissä ryhmissä työpalaverissa. Keskustelussa pyrittiin löytämään yhdistäviä ja erottavia tekijöitä opetusten arvojen välillä. Johdattelevina lisäkysymyksinä keskustelussa oli: Mikä on tärkeintä sinulle opetuksessasi? Opetatko sen mukaisesti? Mikä on se periaate, joka ohjaa opetustasi? Millaiseksi periaate muovaa opetustasi? Tässä on muutama kuva keskustelun tuloksista.

 
Työskentely jatkui tämän jälkeen vielä pienryhmissä, joissa koottiin vastaukset kysymyksiin, mikä on perusopetuksen tehtävät ja mitkä ovat opetuksen tavoitteet. Ryhmät päättivät lopuksi keskenään, mitkä opetuksen arvot kirjataan sähköiseen seinätyökaluun. Ja tässä on siitäkin näkyvä lopputulos.
 
 
Koska opetuksen arvokeskustelulla aloitettiin yhteinen prosessi toimintakulttuurin kehittämiseen ts. opetuskäytänteiden kehittämiseen ja monipuolistamiseen, halusin teettää opettajilla itsearvioinnin. Itsearviointi toteutettiin sähköisesti Socrative-ohjelmalla ja se sisälsi seuraavat kysymykset: Mikä oli oma motivaatiosi opetuksen arvoja työstäessä? Mikä oli helppoa? Mikä oli vaikeaa? Miten arvioisit ryhmässä toimimistasi? Mitä tavoitteita asetat itsellesi prosessin alkuun? Kuten kuvitella saattaa vastauksia oli laidasta laitaan.