lauantai 16. huhtikuuta 2016

Mitä tietoja, taitoja ja ominaisuuksia oppilaalla toivotaan olevan?

Työyhteisömme opetuskäytänteiden rakentumisen toinen porras on valmis. Listaukseen, johon olemme päätyneet, on käytetty aikaa kaiken kaikkiaan kolme työpalaveria. Mielestäni tämä osoittaa sen, kuinka ison asian äärellä olemme olleet. 

Kysymykseen, mitä tietoja, taitoja ja ominaisuuksia oppilaalla toivotaan olevan, tuli pitkä listaus, jonka purkaminen vei myös aikaa. Purkamisessa on käytetty apuna kysymyksiä kuten, mitä kullakin termillä tarkoitetaan käytännössä, miten minä opettajana opetan tätä asiaa. Esimerkiksi mitä globaalitietoisuus tai käden taidot tarkoittavat omassa oppiaineessa?


Paikallisen laaja-alaisen osaamisen painopisteiksi koulumme kunnassa on valittu Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2), Monilukutaito (L4) sekä Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5). Yhteisesti laaditun listauksen lisäksi olemme huomioineet keskusteluissa paikallisen painotuksen pohtimalla ryhmissä kysymyksiä, mitä tietoja ja taitoja valitut laaja-alaisen osaamisen osa-alueet edellyttävät, millä tavalla niiden tavoitteet toteutuvat oppiaineen opetuksessa ja oppimisessa, tavoitteissa, sisällöissä ja arvioinnissa. Keskustelujen lopputuloksena syntyi seuraava listaus:


Keskustelumme ydin kohdassa Taitoa rakentaa itselle merkityksellistä tietoa oli oppilaan oivallus/ajatus oppiaineen linkittymisestä omaan elämään. Henkilökohtaisesti koen tämän kohdan listauksen haastavimpana kohtana. Miten lisään oppilaan omakohtaista merkitystä ruotsin kielen opiskeluun? 

Yhteisesti laaditun listauksen on tarkoitus ohjata koulun opetus- ja kasvatustyötä. Se on myös ripustettu näkyvälle paikalle opettajainhuoneen seinälle.