sunnuntai 8. syyskuuta 2019

Mitä tarkoittaa tiimiorganisaatio omassa koulussa?

Alkutilanne koulussa voi olla seuraavanlainen: Opettajat ja rehtorit yhdessä ja erikseen kokoontuvat ryhmänä jotain tarkoitusta varten jonkin aiheen äärelle. On melko tavallista, että ryhmän jäsenet vaihtuvat yhden lukuvuoden jälkeen ja ryhmä jatkaa toimintaansa siitä, mihin jäätiin viimeksi. Oma rooli ryhmässä voi vaihdella itsetuntemuksen, kokemuksen ja osaamisen mukaan tai oma rooli ryhmässä on jäänyt kokonaan epäselväksi. Voi olla hankala löytää yhteistä näkemystä, koska yhteisesti jaettu päämäärä puuttuu, ja tuntuu, että ei tule ymmärretyksi. Organisaatiomuutoksessa sanan ryhmä paikalle vaihdetaan tiimi, mutta jos muutosta ei avata, jakavatko kaikki yhteisen näkemyksen siitä, mihin tiimiorganisaatio pyrkii. 

Jokainen tiimi on ryhmä, mutta kaikki ryhmät eivät ole tiimejä. Unelmatiimissä on jaettu yhteinen päämäärä, selkeät roolit jokaisella jäsenellä ja se toimii yhteisvastuullisesti yhteisen päämäärän eteen. Unelmatiimissä on erilaisia ihmisiä ja turvallinen ilmapiiri. Se toimii koulun yhteisten tavoitteiden eteen mutta itseohjautuvasti asettaa myös omia tavoitteita toiminnalleen. On lupa ideoida, kokeilla, erehtyä ja oppia uutta. Unelmatiimissä uskalletaan kysyä ja tarvittaessa arvioida asiaa eri näkökulmista. Vastuu arvostavasta ja avoimesta vuorovaikutuksesta on jokaisella tiimin jäsenellä. Jotta ryhmästä tulee yhtenäinen ja tehokas, tarvitaan hyvää johtamista ja tiimiytymisen ohjaamista. 

Tiimejä tarvitaan, jotta koulu pysyy maailman muutoksessa mukana. Kun uudistuneessa opetussuunnitelmassa laaja-alainen osaaminen on nostettu uudistuksen keskeiseksi yleistavoitteeksi, ei pelkästään riitä, että yksittäinen opettaja työskentelee muutokseen eteen. Muutoksen huomioiminen vaatii myös koulun rakenteiden ja toimintakulttuurin kehittämistä. Yhteistoiminnallinen ote haastaa johtajuutta, ja oppivassa yhteisössä tulisi korostaa sekä jaettua että pedagogista johtajuutta (kts. Opettaja ja rehtori, millaista on sinun ja teidän jaettu johtajuus?). 

Tiimejä tarvitaan muutoksen johtamiseen. Ajatus pedagogisesta ja jaetusta johtajuudesta ohjaa jokaista pohtimaan ja kehittämään omaa johtamista ja johtajuutta. Kun johtajuus vahvistuu ja johtamista jaetaan, yhteisön jäsenet eivät ole enää kasvatuksen ja toiminnan objekteja, vaan osallisia subjekteja. Alf Rehn on sanonut "Luovuus ei synny aivoissa vaan useampien aivojen välillä." On olennaista myös pohtia, miten laajasti yhteistoiminnallista työotetta halutaan toteuttaa koulun toimintakulttuurissa. Unelmatilanteessa yhteistoiminnallinen työskentely on niin selkeä toimintamalli, että koulun aikuiset mallintavat sitä lapsille ja nuorille.

Kuva: Sanna Wedman

Vuorovaikutus tiimissä ja vuorovaikutuksen johtaminen
Tehtävänä oli rakentaa tiiminä kirjekuoressa olevista palasista viisi yhtä suurta neliötä. Keskenään ei saanut puhua ja palasia ei saanut ottaa toisen kädestä. 
Tiimijohtaminen-koulutus Tampereella 4.9.2019